URBAN LEARNING

VÁROSI TANULMÁNYOK – Nemzetközi Tudás–és Tapasztalatcsere a Kulturális Kompetenciák Fejlesztéséért

2020-1-PL01-KA204-082183  

A Városi Tanulmányok projekt főfeladata az Erasmus + Program népszerűsítése minden korosztály számára. (Ágazati Súlypont) Több, európai nagyvárosban tevékenykedő szervezet fogott együttműködésbe, hogy megoszthassák egymással az intergenerációs oktatás területén bevált gyakorlatokat/szerzett tapasztalataikat. A becslések szerint 2050-re már 6 és félmilliárd ember fog városközpontban élni, mely az akkorra várható népesség kétharmada. Az urbanizációt általában a negatív következményei miatt szokták emlegetni. Ahogy egyre több ember költözik városokba, az elvárosiasodás az élet minden egyes területén megfigyelhetővé vált. Rohamosan változó világunkban mindenkinek szüksége van a tanulásra, bölcsőtől a sírig.

A projekt középpontjában a következő kérdés megválaszolásának szüksége áll: Mit várnak az emberek a városuktól? Egy a COVID-19 okozta világjárványhoz hasonló tragikus helyzet fordulópontot hozhat a társadalom működésében. Ez az esemény félelmet keltett, felborította a létbiztonság érzetét, és hatására kényszerű változások álltak be szociális kapcsolatainkban, bár jó értelemben véve is. A problémaelemzés során kvalitatív kutatási módszereket használtak (a célcsoportokat kérdőívek kitöltésére kérték) melyek rámutattak, hogy szükség van rá, hogy az oktatás és a szociális interakciók teret kapjanak. 

A program a résztvevő szervezetek és a célcsoportok szükségletein alapul, ezek:

-az oktatók

-és az idősek

A célcsoportok igényeinek felmérését a partner szervezetek végezték, melyhez kvalitatív módszereket használtak. Interjút készítettek a célcsoport tagjaival, melyek rámutattak, hogy igény van az élethosszig tartó tanulásra. Továbbá a résztvevők észrevételeiből azt is megismerhetjük, hogy ha az idősek egyedül és elszigetelve maradnak, az problémákhoz vezethet. Szükség van rá, hogy az idősebbek tanulhassanak, és szükség van rá, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk a városok tanulmányozására. A városok tele vannak tanulásra érdemes helyekkel, melyeket gyakran sosem ismerünk fel. A Városi Tanulmányokon érthetünk városi oktató központokat, kiegészítő kurzusokat, tanulmányi sétákat egy városias vagy parkos környezetben, könyvtárakat, templomokat, vagy utcákat és történelmi nevezetességekkel. A városban tanulásra az egyik megoldást olyan helyek jelenthetik, melyek lehetőséget teremtenek a tanulásra, és arra hogy az emberek interakcióba léphessenek egymással. A projekt fő célja, hogy növelje a szervezetek kapacitásait, képessé téve őket arra hogy az idősebb korosztálynak tanulást és tapasztalatcserét lehetővé tevő tevékenységeket nyújthassanak, így erősítve az európai identitást a Városi Tanulmányokon keresztül.

A projekt konkrét célokat fogalmaz meg:

– A Városi Tanulmányok területén bevált gyakorlatok megosztása

– Az oktatók kompetenciáinak erősítése az intergenerációs tudás-és tapasztalatcsere, azon belül a városi oktatás területén

– Növelni a kapacitásokat transznacionális és online cselekvésre a COVID-19 helyzetben

Még mindig ritkán kerül elő a kérdés, hogy hogyan hat az elvárosiasodás. A városban tanulás számos formában és helyen történhet, de szinte mindig az együtt tanulásról szól – általában valamilyen nem formális módon. Elengedhetetlen volna, hogy a tanulást olyan lehetőségként mutassuk be, mely képes a magány, az elszigeteltség, a depresszió és az idősebb emberek általánosan rossz szociális helyzetének az ellensúlyozására. Bizonyos értelemben véve, a nem-formális oktatás lelke maga a városi.

A program a tantermeken kívül folyó oktatás igényére reagál. Az idősebbek olyan helyeket keresnek, ahol tanulhatnak, szociális helyzetekbe kerülnek, és új tapasztalatokat szerezhetnek. A COVID-19 teremtette helyzet kihívások elé állította a projektet, megnehezítve a városi tanulás helyzetét. Az idősek életkoruk és a digitális világhoz való korlátozott hozzáférésük miatt kiszorulnak az online térből, és mellőzött csoportként maradhatnak. A projekt nemzetközi együttműködésben valósul meg, melyben a következő országok vesznek részt: Lengyelország, Portugália, Olaszország, Málta, Magyarország, Spanyolország. Az összefogásban számos, a kulturális és szociális élet különböző területein folyó felnőttoktatásban aktív szervezet vesz részt. A résztvevő szervezetek széles skálája teszi lehetővé hogy az idősek, oktatók, családok közös, városi tanulásának problémája hasznos, európai dimenziót nyerjen.

Minden partner számára fontos mind a saját tudásának és tapasztalatának megosztása, mind az, hogy a projekt eredményeit beépíthesse saját oktatási gyakorlatába és kulturális tevékenységébe.

A projekt célja hogy betekintést nyújtson az idősekkel való edukációs munkákba, és felvázolja az efelé támasztandó elvárásokat az elkövetkezendő években, a COVID-19 során szerzett tapasztalatokat követően.

A projekt kivitelezése lehetővé teszi, hogy a résztvevő, európai nagyvárosokban tevékenykedő szervezetek tudást és tapasztalatot cseréljenek, ezzel változást hozva a jelenleg fennálló helyzetben. A tapasztalatok kölcsönös megosztása lehetőséget biztosít arra, hogy az idősek városi környezetben tanulásának a problémáját megoldjuk.

A projektet az Európai Bizottság támogatta. Az itt megjelent írás csak az író nézeteit tükrözik, a Bizottság nem tehető felelőssé az itt megjelent információ bármi nemű felhasználásáért.