NATURAL HEALTH – az egészségért a természeti örökség védelmével – NATURAL HEALTH – za zdravlje kroz zaštitu prirodnog nasleđa -HUSRB/1903/34/0120

A programot megvalósító szervezetek:
Ecocenter Alapítvány (HU) – vezető kedvezményezett

Than Emlékház (SRB) – partner 

 

Organizacije koje realizuju program:

Fondacija Ecocenter (HU) – glavni korisnik

Spomen kuča Tan (SRB) – partner

Az embert komplexen, holisztikus egységében szemlélő, az egészség megőrzésére irányuló hagyományos európai medicína a tájértékeken alapul. A projekt által érintett térség természeti és kulturális értékekben gazdag, fellelhető a tájjal harmonizáló hagyományos életmód és termékek. A lakosság életmódjából mégis hiányzik a természet-tudatosság, a természeti értékek védelme és a tájértékek egészségi vonatkozásai

Általános cél: szemléletformálás természeti értékeken alapuló, interaktív egészségmegőrző módszerek kidolgozása és megosztása, valamint szemléletformáló kommunikációs kampány révén, határon átnyúló együttműködésben, horizontális célok szem előtt tartásával

Középpontjában a természeti értékek védelme, a tájértékek egészségfejlesztés célzatú tudatos hasznosítása, természeti értékeken alapuló terület specifikus holisztikus egészségmegőrző módszerek kidolgozása és terjesztése áll (víz gyógyító ereje, gyógynövények, egészséges táplálkozás, rendterápia, sport és aktivitás). Fő elemei: 2 szakmai workshop, 5 tématerület monitoringja és fejlesztési koncepciója, 6 „Natural health” témahétvége és 6 „Natural health” diákprogram, tudásközpont és hálózatosodás, 6 interaktív kiállítás, valamint tapasztalatszerzést támogató, célcsoport-specifikus szemléletformáló kommunikáció online közösségformáló elemekkel. A projekt elemei innovatív módokon kerülnek megvalósításra. A résztvevők HU és SRB általános iskolás diákok és fiatal felnőttek, szakértők, helyi véleményvezérek, releváns civil szervezetek és érdeklődő lakosság. A kísérleti fejlesztési program és elemei, a módszer és adatbázisok a tudásközponton és a létrehozandó hálózaton keresztül elérhetők

Új értékek: az egészség holisztikus (komplex) értelmezése, tájértékek és szerepük azonosítása az egészségben, tájértékeken alapuló térségspecifikus egészségmegőrző módszerek, kapcsolódó hálózatos együttműködések, virtuális tudásközpont, learning by doing, speciális kommunikáció.

A projekt hivatalos honlapja: https://www.natural-health-project.eu/

—————————————————————————————————————-

Tradicionalna evropska medicina za održavanje zdravlja na holistički način i medicina koja je usmerena ka holističkom načinu zasniva se na prirodnom nasleđu.

Prostor obuhvaćen projektom bogat je prirodnim i kulturnim vrednostima, sa tradicionalnim načinom života i proizvodima koji se usklađuju sa prirodom. Međutim, životnom stilu stanovništva nedostaje svest o prirodi, zaštiti prirodnih vrednosti i zdravstvenim aspektima prirodnih vrednosti

Opšti cilj: Razvijanje i razmena stavova upotrebom interaktivnih metoda očuvanja zdravlja zasnovanih na prirodi i prekogranične komunikacione kampanje za podizanje svesti, sa horizontalnim ciljevima.

Fokusira se na zaštitu prirodnih vrednosti, svesnu upotrebu pejzažnih vrednosti za zdravlje, promocija, razvoj i širenje holističkih metoda očuvanja zdravlja specifičnih za područje (lekovita snaga vode, biljaka, zdrava ishrana, render terapija, sport i aktivnosti).

Ključne komponente uključuju 2 radionice, 5 tematskih koncepata praćenja i razvoja, 6 tematskih vikenda „Prirodno zdravlje“ i 6 dečjih programa „Prirodno zdravlje“, centar znanja i umrežavanje, 6 interaktivne izložbe i terenska komunikacija specifična za ciljne grupe sa elementima izgradnje internetske zajednice.

Elementi projekta implementirani su na inovativne načine. Učesnici su učenici osnovnih škola i mladi iz Mađarske i Srbije, stručnjaci, lokalne vođe javnog mnjenja, nevladine organizacije i zainteresovana populacija. Program eksperimentalnog razvoja i njegovi elementi, metoda i baze podataka dostupni su kroz centar znanja i mrežu koja će se stvoriti.

Nove vrednosti: holistička (složena) interpretacija zdravlja, identifikacija prirodnih vrednosti i njihove uloge u zdravlju, specifično očuvanje zdravlja zasnovano na prirodnim vrednostima, povezano umrežavanje, virtuelni centar znanja, učenje kroz rad, posebna komunikacija.

Zvanična veb stranica projekta: https://www.natural-health-project.eu/sr/pozeleti-dobrodoslicu/

 

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben az Ecocenter Alapítvány vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

Ova dokument stranica je izrađena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove dokument stranice je odgovoran isključivo Fondacija Ecocenter i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.