Development of Eco-Entrepreneurship competences for green and personal growth

ÖKO-VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE A ZÖLD ÉS SZEMÉLYES NÖVEKEDÉSÉRT

2020-1-BG01-KA201-078957  

Teljes támogatás az Ecocenter Alapítványnak: 17.815,00 EUR

A projekt fő célja egy olyan innovatív módszertan megalkotása, amely segíti a természettudomány tanárokat abban, hogy a felső és középfokú oktatásban tanuló diákok körében a vállalkozói szellemhez kapcsolódó kulcskompetenciákat alakítsanak ki a környezeti nevelés területén, aktív transznacionális együttműködéssel és innovatív gyakorlatok átadásával. А módszertana a vállalkozói készségek kialakítására és integrálására az ökológiával és környezetvédelemmel kapcsolatos képzés sajátos kontextusában, és a kapcsolódó eszközökkel. A projektmunka innovatív aspektusa a következőkben fejeződik ki: *Integratív, interdiszciplináris módszertan megalkotása a vállalkozói készségek kialakítására és integrálására a képzés sajátos, ökológiával és környezetvédelemmel kapcsolatos kontextusában;

*A kulcskompetenciák és a transzverzális készségek szintjének javítása olyan nem formális tanulási módszerekkel, amelyek a tanulót helyezik az oktatási folyamat középpontjába;

*A kidolgozott módszertanon alapuló teljes tanulási folyamat tervezésének kidolgozása a felső tagozatos tanulók felkészítésére;

*Tartalomtervezés, tanulási tevékenységek és források fejlesztése innovatív öko-vállalkozói képzés megszervezéséhez.

A projektet az Európai Bizottság támogatta. Az itt megjelent írás csak az író nézeteit tükrözik, a Bizottság nem tehető felelőssé az itt megjelent információ bármi nemű felhasználásáért.