SOCIAL ECOLOGY

Szociális ökológia – a fenntartható európai fejlődés modellje a 21. században

2020-2-BG01-KA205-079309

A projekt fő célja, hogy interdiszciplináris megközelítéssel innovatív módszertant dolgozzon ki a társadalmi-környezeti és öko-vállalkozási ismeretek és készségek felépítésére, amelyet 15 ifjúsági munkással és 60 fiatallal (50%-uk) fejlesztenek és tesztelnek. hátrányos helyzet), *társadalmi-oktatási és személyes fejlődésükhöz, aktív állampolgári részvételükhöz való hozzájárulás, *szabad hozzáférésű oktatási erőforrássá válás.A projekt konkrét céljai a következők:·        

  • Jó európai gyakorlatok elemzése és szintézise a szociálökológiában, valamint az öko-kihívások horizontális jellegének feltárása, összekapcsolása a társadalmi komponenssel;·        
  • A formális és nem formális oktatásban alkalmazható innovatív szociálökológiai módszertan kidolgozása;·        
  • Digitális eszközök beépítése a nem formális oktatásba online platform létrehozásával (a módszertannak megfelelően), pozitív környezeti hatást célzó tevékenységekkel és gyakorlati gyakorlatokkal, amely egy OER lesz;·        
  • A módszertan tesztelése fiatalok, ifjúságsegítők, diákok, tanárok és érdekelt felek körében, részvételük és civil részvételük ösztönzése;·        
  • A projekttevékenységekben résztvevők kulcskompetenciáinak és transzverzális készségeinek szintjének javítása, beleértve jövőorientált készségek, kezdeményezőkészség és kreativitás;·        
  • Öko-vállalkozói gondolkodásmód és készségek fejlesztése;·        
  • Az állampolgári és interkulturális kompetenciák fejlesztése;·        
  • A kutatás és a gyakorlat közötti kapcsolat ösztönzése a társadalomökológia területén;·         
  • A partnerszervezetek tevékenységeinek nemzetközi dimenziójának erősítése.
 

New_Methology PBL

A projektet az Európai Bizottság támogatta. Az itt megjelent írás csak az író nézeteit tükrözik, a Bizottság nem tehető felelőssé az itt megjelent információ bármi nemű felhasználásáért.