ECO-SCHOOL – oktatási hálózat az öko-tudatos, fenntartható életért

 

eco-school-logo-2     ECO-SCHOOL – oktatási hálózat az öko-tudatos, fenntartható életért!!

A programot megvalósító szervezetek:

Ecocenter Alapítvány (HU) – vezető kedvezményezett

Than Fivérek Értelmiségi Kör (SRB) – partner

Projekt kódja: HUSRB/1602/32/0213

 

A projekt összefoglalása                                                     

 

Az oktatási rendszer a projekt által érintett térségekben a határ mindkét oldalán átlagos fejlettségű. A hivatalosan előírt tananyag részeként történik természetismeret és természetföldrajz oktatás, ez azonban nem elégséges a valódi környezeti neveléshez, és nem tartalmaz térség-specifikus ismereteket. Az érintett térségek gazdag természeti és kulturális értékekkel, valamint azokkal összefüggő hagyományos életmóddal rendelkeznek, ugyanakkor gazdaságilag elmaradottak, ami a lakosság mindennapjaiban (mentális és gazdasági okokból) együtt jár a környezeti felelősség hiányával. A helyi adottságokhoz és problémákhoz számos térség-specifikus jó példa található az ökotudatosság vonatkozásában, de az oktatási rendszer nem közvetíti/terjeszti ezen mintákat. A hivatalos tananyag és oktatásmódszertan elégtelen a szemléletformáláshoz és az életmód átalakításához. Az érintett térségekben a határ két oldalán számos civil szervezet foglalkozik a témakörrel és számos magánkezdeményezésű jó gyakorlat található, amelyek a közös problémákra (ökotudatos szemlélet hiánya, a gazdag természeti és kulturális értékek védelmének hiánya, természeti felelősség nélküli életmód, környezeti „nemtörődömség”, elöregedés és elvándorlás) adaptálható megoldást kínálnak. Hiányzik  azonban ezek tudatos, térség-specifikus rendszerezett gyűjtése és bemutatása, valamint a célcsoport-specifikus oktatásmódszertannal és hatékony szemléletformáló kampánnyal támogatott terjesztése. A téma szempontjából a legfőbb célcsoportot az általános iskolás gyermekek és a fiatal, gyakran (kis)gyermekes felnőttek jelentik, akik ugyan kellő nyitottsággal és fogékonysággal rendelkeznek az új ismeretekre, továbbá érzékenyek az (öko)környezetük minőségére, de az oktatás tartalmi és módszertani hiányosságai, valamint a térség-specifikusság hiányában nem kapnak elegendő ismeretet és szemléletet, illetve gyakorlati útmutatás egy ökotudatosabb élethez. Így végül – elvi igényeik ellenére – igazodnak a társadalmi környezetükben megszokott „ökotudatlan” életmódhoz. A projekt célja éppen ezen csoportoknak a lehetőség nyújtása kapcsolódó elméleti-gyakorlati tudás és térség-specifikus, valamint hatékony célcsoportspecifikus szemléletformáló kampány révén, hogy miként alakíthatnak ki elvi igényességüknek megfelelő fenntartható életmódot.

A program során magyar és a szerb partner közösen létrehoznak egy tanagyagot a fent részletezett témában, amely 6 fő témakörből áll:

 1. társadalom és környezet
 2. anyagtakarékosság
 3. energiatakarékosság
 4. víztakarékosság
 5. fenntartható termékek
 6. közösségépítés

Minden tanagyag tartalmaz egy elméleti, valamint egy gyakorlati részt, térségi „jó gyakorlatokkal”. Ezeket az elkészült tananyagokat a határ mindkét oldalán egy-egy kiválasztott iskolában egy teljes féléven keresztül oktatják egy pilot képzési program keretében 7-8. osztályos diákok részvételével. A félév során 25-25 diák a két országból összesen 6 db egynapos tanulmányi kiránduláson is részt vesz, ebből 3 magyarországi, 3 pedig szerbiai helyszínen fog zajlani. A pilotképzést követően 4-4 általános iskolában fenntarthatósági témanapokon folytatódik a program. A pilot képzés helyszínein mind a két országban a program végén interaktív kiállítást hoznak létre a partnerek.

 

A projekt legfőbb kimenetei és eredményei:

 • határon átnyúló oktatási együttműködési hálózat és virtuális tudásközpontok létrejötte (2db)
 • térségi monitoring tanulmányok best practise adatbázis és a virtuális tudásközpont modellje (2db, 30-30 oldal)
 • 6db kétnyelvű tréning tananyag (valós és e-learning változat) a fenntarthatóság komplex részterületeivel (társadalom és környezet, anyagtakarékosság, energiatakarékosság, víztakarékosság, fenntartható termékek, közösségépítés) – elmélet, gyakorlat, térségi best practise (30-30 oldal)
 • komplex kétnyelvű pilotképzési program (2db teljes tréningfélév, 36-36 óra/félév, 25-25 diák/tréning, szerb és magyar oldalon) – elmélet, gyakorlat, esettanulmányok
 • 6db tanulmányi kirándulás (6* 2 napos, vegyesen 25-25 szerbiai és magyar diák/alkalom) – bemutatók, learning by doing
 • 8db általános iskolai témanap (1 nap, összesen 100 diák, 4-4 szerbiai és magyar iskola) – játékos tanulás, animáció, szemléletformálás, versenyek, learning by doing
 • 1-1db képzési rendszerbe adaptált fenntarthatósági tréning program
 • kétnyelvű szemléletformáló kommunikációs kampány (6-6db vírusfilm, social media, FB felület és kampány, 8-8 online PR-cikk, 1000db projektkiadvány, „forgass filmet bármivel”- pályázat, „fenntartható változások otthon”- pályázat)
 • 1000 db kétnyelvű szakmai kisokos
 • kétnyelvű interaktív honlap (munkafelület, kommunikáció, e-learning) + mobil applikáció
 • 1-1db interaktív kiállítás és képzési helyszín (modellek, installációk)
 • 1-1db témanap (interaktív kiállítás megnyitó eseménye)

 

A projektet számos eszközön keresztül népszerűsítik és mutatják be a közönség számára. Interaktív weboldal, facebook oldal mellett, minden témakörhöz külön vírusfilm készül majd, számos online cikk, pályázat, és nyomtatott anyag – kiadvány, kisokos – kerül kiadásra.

 

          than-2

   

JOGI NYILATKOZAT

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben az Ecocenter Alapítvány vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.