Tesztképzés értékelése

A HUN HYPOS projekt két kurzusának tesztképzését megkezdő hallgatók egy része
sikeresen vett részt a technológiai tervező és projektfejlesztő tananyagok elvégzésében és tesztelésében.

Az elkészített értékelő tanulmány a lezárult tesztképzés után több területen is kereste a célcsoportoktól érkező visszajelzések alapján a képzés, illetve a tananyag továbbfejlesztési / módosítási irányait, az esetleges elvégzendő módosítások okait, hogy a végleges tananyag a magyar viszonyok közepette mind szakmailag, mind módszertanilag az e-learninges képzésekben történő részvételhez szükséges tanulási szokások figyelembevételével tökéletes formában kerülhessen lezárásra, és álljon készen a piaci bevezetésre.

Továbbá, hogy képet kapjunk arról, hogy mivel magyarázható az önként jelentkezett hallgatók egy részének a lemorzsolódása, még akkor is ha a nemzetközi szakirodalom alapján is elfogadott, hogy a távoktatásban jelentős arányú lermorzsolódással kell számolni.
A kurzus során alkalmazott e-learning képzési forma fontos eredményeket adott arra
vonatkozóan, hogy milyen tanulási környezetek használata terjedt el eddig a magyar
célközönség soraiban, milyen interaktív elemek, audió-videó energetikai rendszerek tervezése, fejlesztése terén, és milyen fő funkciókat használ a magyar célcsoport az e-learning biztosította széleskörű eszköztárból.
A Moodle e-learning felület rengeteg adatot kezel a hallgatóiról, melyek elemzése révén betekintést nyerhetünk:
· a tanulási folyamatba (gyakoriság, eltöltött idő, feladatok megoldásának
eredményessége stb.),
· a hallgatók a tanulást támogató eszközökhöz valamint a képzés tartalmához illesztett
tanulási szokásaiba,
· a tananyag egyes részleteinek nehézségébe,
· a tananyag elsajátításának hatékonyságába,
· a feleletválasztós és az esszé típusú számonkérés megfelelőségébe a képzés tartalmára való tekintettel.
Kérdőíves felmérés révén megtudtuk, hogy a hallgatók hogyan értékelik a két kurzus
tananyagát, az e-learninges felület hasznosságát, a képzés során biztosított tutorálás
minőségét, és az önértékelő feladatok nehézségi fokát, megfelelőségét. Ez az információ szolgáltatja az alapot a piaci bevezetés előtt álló tananyagnak a célcsoport igényeinek megfelelő módosítására.

A kurzusok vizsgálata révén megállapítható volt, hogy mely fejezetek milyen súllyal esnek latba a Magyarországon potenciállal rendelkező területeken (biomassza, bioetanol, szélenergia, geotermikus energia stb.), és ezeken a területeken az illetékes magyar szaktárcáknál megkezdett szakmai munkák alapján milyen piacfejlesztési, szakpolitikai változások, így friss tudásanyag iránti igény jelenhet meg.
A célcsoport vizsgálata esetén a tesztképzésben részt vevő hallgatók végzettsége és a kurzusnak a korábban javasolt célcsoportoknál való bevezetése jó eredményeket, közös metszetet adott; a tutorálás külső értékelése pedig elősegítette, hogy a tutor szerepével az e-learning felületen végzett tanulás igény esetén adekvát segítségnyújtással, proaktív oktatási segítségként emelje a kurzusok színvonalát és szolgálja a tananyag lehetőleg tökéletes megértését. Ez biztosítja az amúgy független tanulási formánál is elengedhetetlen interaktivitást hallgató és tutor között.