Hibrid Technológiai Projekt Fejlesztő Menedzser képzés

HIBRID TECHNOLÓGIAI PROJEkT FEJLESZTŐ MENEDZSER
E-LEARNING KÉPZÉS LEÍRÁS

Képzési idő: 150 óra

Előfeltétel: Bsc végzettség (nem szükséges műszaki előképzettség, de műszaki érdeklődés igen), számítógépes ismeretek felhasználói szinten, PC, internet hozzáféréssel
Képesítés: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a hibrid energiarendszerek létesítésével, kiépítésével kapcsolatos döntéseket meghozni, azok megtérülésének, hasznosságának elemzése alapján. Továbbá, képesek felmérni, hogy gazdasági, technológiai beruházás szempontjából megvizsgálva, mennyire kapcsolódnak az egyes egyedi helyzetek elvárásaihoz a telepíteni kívánt rendszerek mutatói.

 

KÖVETELMÉNYRENDSZER

A tananyag elsajátítása egyéni ütemezésben történik, az egyes modulok elsajátítása modulzáró feladatsor megoldásával zárul. A modulzáró feladatsorok eredményét a rendszer dokumentálja, és ennek alapján lehet a záróvizsgára bejelentkezni. Erre a kurzus végén megadott, előre egyeztetett időpontban és helyszínen kerül sor. A vizsga 60 percig tart és esszé típusú kérdéseket kell megválaszolni a megadott témakörök alapján. A vizsga értékelése kétfokozatú (60 %-tól megfelelt-nem felelt meg). Záróvizsgát csak az tehet, aki a modulzáró feladatsorokat megoldotta. A záróvizsgát nem teljesítő hallgatók látogatási bizonyítványt kérhetnek az elvégzett modulokról.

 

Kötelező tananyag:
A Hun-Hypos e-learning felületen megtalálható Projekt Fejlesztők számára elkészített magyar nyelvű tananyag.

A ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI

1. Energiarendszerek alapjai (1. modul)
• Hibrid rendszerek
• Energiarendszerek alapjai
2. Energiatermelési és hibrid rendszer működtetési lehetőségek (2. modul)
• Megújuló energia technológiák (Szélturbinák, Kis vízerőmű rendszerek, Fotovoltaikus rendszerek, Bioenergia, Geotermikus erőművek)
• Hagyományos generátorok és energiatároló rendszerek
• Hibrid rendszerek működési jellemzői
3. Hibrid rendszerek tervezése, üzemeltetése, gazdaságossága (3. modul)
• Hibrid rendszerek gazdasági értékelése
• Hibrid rendszerek köztámogatása és szakpolitikák

Kitöltött jelentkezési lapját várjuk az oktatas@ecocenter.hu e-mail címen, vagy faxon, a 1/422-0555 számon.

Jelentkezési lap

Letöltés .doc formátumban >>